Varmepumper installeres i Odense og Fyn

Varmepumper karakteriseres overordnet ved varmekilden og varmeafgiversystemet.

Jord til vand varmepumper indebærer, at varmepumpeanlægget tager varmen fra jorden og afgiver den til et vandbaseret varmeanlæg i huset, hvilket eksempelvis kan være et radiator- eller gulvvarmesystem.

Varmekilden i varmepumper med luft/vand er udeluft eller ventilationsluft, og varmepumper til brugsvand er normalt af typen luft/brugsvand.

Derudover findes der varmepumper med luft/luft, hvor varmeafgiversystemet i huset er et luftvarmeanlæg, der ofte er kombineret med et ventilationsanlæg (friskluftanlæg) og varmegenvinding.

I det følgende findes en kort oversigt over de mest anvendte varmepumper:

Jordvarme og varmepumper til jord/vand

​Ved varmepumper til jordvarme cirkulerer der en frostsikret væske (brine) i rørslangerne (jordslanger af plast), der er nedgravet i de øverste jordlag. 

Nedgravningsdybden er normalt omkring 75 cm. Etablering af et jordslangesystem skal i øvrigt overholde Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 522 fra 1980.

Luft-til-vand varmepumper

​Varmepumper til luft/vand-anlæg er meget almindelige, specielt i lande med moderate vintertemperaturer. Ved lave vintertemperaturer under -12 °C, hvilket kun forekommer i ganske få timer om året i Danmark, kan virkningsgraden falde til et niveau, hvor en anden opvarmningsform ville være at foretrække.

I modsætning til jord/vand-anlægget skal disse anlæg afrime den varmeoptagende del. Det gælder specielt i kolde og fugtige perioder af året.

Varmepumper til enten jord/vand- eller luft/vand-anlæg installeres normalt også til at producere varmt brugsvand.

Andre varmekilder, som for eksempel overskudsvarme fra industrielle processer, er også interessante i forbindelse med varmepumper.

Luft-til-luft varmepumper

​Varmepumper med denne anlægstype optager varmen fra udeluften, hvorpå den afgives i en varmeflade, der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet med designet varmeafgiver.

Denne anlægstype er som antydet begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft, men kan eventuelt kombineres med et ønsket friskluftskifte.

Varmekilden kan også være afkastluft fra bygningen, der ønskes opvarmet, eller overskudsvarme fra industrielle processer.

Luft-til-luft varmepumper

​Varmepumper med denne anlægstype optager varmen fra udeluften, hvorpå den afgives i en varmeflade, der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet med designet varmeafgiver.

Denne anlægstype er som antydet begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft, men kan eventuelt kombineres med et ønsket friskluftskifte. 

Varmekilden kan også være afkastluft fra bygningen, der ønskes opvarmet, eller overskudsvarme fra industrielle processer.

Luft/brugsvand ved varmepumper

​Disse anlæg er små kompakt-enheder med nominelle varmeydelser på omkring 1 kWh. Ved et brugsvandsforbrug på over cirka 2000 kWh per år vil denne anlægstype være attraktiv.

Disse former for varmepumper kombineres ofte med varmegenvinding og opvarmning af frisk luft i forbindelse med et ønsket friskluftskifte. Denne kombination er meget udbredt i forbindelse med løsning af indeklimaproblemer.

Vi monterer også varmepumper til stalde

​Udnyttelse af overskudsvarme, der skal bortventileres fra stalde, er en særdeles god varmekilde for varmepumper. Normalt dimensioneres disse anlæg til at levere varme og varmt brugsvand til både den erhvervsmæssige drift og det private forbrug på en ejendom.

Dog skal du regne med, at der skal være en besætning på mindst 200 svin eller cirka 25 køer, før denne form for varmepumpe bliver økonomisk interessant. Installeres staldvarmepumpen til også at fungere i forbindelse med mælkekølingsanlæg, så vil driftsøkonomien blive forbedret betydeligt. 

Derfor bliver denne kombination mere og mere udbredt i Danmark.

Kontakt os omkring varmepumper i dag

Du kan finde yderligere information om varmepumpeanlæg på www.vp-ordning.dk. Derudover kan du kontakte Otterup VVS ApS på telefon 40 16 47 67 eller e-mail info@otterup-vvs.dk

Vi holder til på Nordfyn i Otterup nær Odense og Midtfyn, hvor vi monterer samt leverer varmepumper.

​Otterup VVS ApS

CVR:29612145

​Langelinie 11

5450 Otterup